Kre-alkalin

Kre-Alkalyn je patentovaná forma kreatinu s upraveným pH. Kre-Alkalyn byl vytvořen s cílem řešit negativní vedlejší účinky spojené s kreatin monohydrátem, konkrétně toxickou přeměnu na kreatinin. Toho bylo dosaženo přidáním alkalického prášku, jako je (uhličitan sodný, glycerolfosforečnan hořečnatý, hydrogenuhličitan), k běžnému kreatinu (tj. kreatin monohydrátu, kreatin citrátu, kreatin pyruvátu, kreatin fosfátu), aby se upravila rovnováha pH mezi 7-14. Kre-Alklayn tedy řeší problém všech stávajících kreatinových doplňků; neschopnost dodat koncentrované množství kreatinu bez toxické přeměny na kreatinin. Proto ve srovnání s kreatin monohydrátem;

  • Kre-Alkalyn není degradován na kreatinin, což následně vede k vyšší biologické dostupnosti.
  • Kre-Alkalyn řeší nežádoucí účinky, jako je nadýmání a křeče.
  • 1,5 gramu Kre-Alkalynu odpovídá přibližně 10-15 gramům běžného kreatin monohydrátu.
  • Kre-Alkalyn nevyžaduje náplňovou ani odlehčovací fázi

Kre-Alkalyn zlepšuje VO2 Max

VO2 Max je maximální objem kyslíku, který může tělo spotřebovat během intenzivního celotělového cvičení, jako je CrossFit a vytrvalostní sporty. Protože spotřeba kyslíku lineárně souvisí s energetickým výdejem, měříme-li spotřebu kyslíku, měříme nepřímo maximální schopnost jedince vykonávat práci aerobním způsobem. Proto se zlepšením VO2 Max dochází k výraznému zlepšení vytrvalosti a výkonnosti při cvičení.

 

CrossFit a další vysoce intenzivní tréninkové programy vyžadují od těla náročné aerobní a anaerobní podmínky. Proto se zlepšením VO2 Max a spotřeby kyslíku dochází k výraznému zlepšení výkonnosti při cvičení, což vede ke kvalitnějšímu tréninku, rychlejší regeneraci a lepším výsledkům.

Je Kre-Alkalyn stejný jako kreatin?

Ano i ne. Kre-Alkalyn je odvozen od kreatinu, nicméně jak jsme již nastínili, existují některé významné rozdíly, mezi Kre-Alkalynem a kreatin monohydrátem, a to toxická přeměna na kreatinin. Vyrovnáním hladiny pH Kre-Alkalyn dodává biologicky dostupnější dávky kreatinu a řeší negativní vedlejší účinky, jako je nadýmání a křeče.